Ubezpieczenie koni – o czym koniecznie trzeba wiedzieć?

Ubezpieczenie koni – podstawowe informacje

Najczęściej wybieraną formą ubezpieczenia koni jest ubezpieczenie w ramach polisy mieszkaniowej. Z tego rozwiązania mogą skorzystać m.in. hodowcy, właściciele tych zwierząt, a także szkółki jeździeckie. Nie każde towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje takie rozwiązanie. Z tego względu warto zapoznać się z ofertą stowarzyszenie stwarzających taką możliwość. W tym wypadku koń będzie uznany za zwierze domowe. Alternatywnym rozwiązaniem jest ubezpieczenie konia w ramach ubezpieczenia rolniczego. W tym wypadku zwierze może być przyporządkowane do kategorii własności ruchomej. Koń może być objęty ubezpieczeniem od pierwszych tygodni życia do jego samego końca. Ubezpieczeniem tym może być objęty koń niezależnie od rasy. Zwierzę może być zarówno koniem rekreacyjnym, jak i sportowym, a także hodowlanym.

Ubezpieczenie koni – dlaczego warto zainwestować w to rozwiązanie?

Ubezpieczenie konia to przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa finansowego w przypadku takich zdarzeń jak zagrożenie dla zdrowia zwierzęcia, a także wyrządzonych przez nie szkód. Dzięki skorzystaniu z tego rozwiązania właściciel konia ma pewność otrzymania odszkodowania odpowiedniej wysokości.

Najczęściej wybieraną formą ubezpieczenia koni jest ubezpieczenie w ramach polisy mieszkaniowej.

Ubezpieczenie koni – jakie zdarzenia może ono obejmować?

Ubezpieczenie konia może dotyczyć zdarzeń dotyczących uszkodzeń wyrządzonych przez zwierzę. Może to być m.in. uszkodzenie auta, ale również jakiegokolwiek innego przedmiotu, a także spowodowania przez konia urazy u osoby trzeciej. Ubezpieczenie w ramach polisy mieszkaniowej dotyczy jedynie tych zdarzeń, które miały miejsce na obszarze posiadanej działki lub stadniny, jak również na granicy, w okolicach ogrodzenia. Ubezpieczenie może dotyczyć również tak trudnych z perspektywy właściciela zwierzęcia zdarzeń, jak m.in. śmierć zwierzęcia, jego ubój, a także uśpienie. Oprócz tego ubezpieczenia może obejmować rekompensatę w ramach strat finansowych powstałych w wyniku utraty zdolności użytkowej, co może dotyczyć np.:. Brak możliwości udziału w zawodach w wyniku kontuzji. Ubezpieczenie koni może dotyczyć również ciąży, kastracji zwierzęcia, w wyniku których doszło do trwałej utraty zdolności użytkowej oraz rozpłodowej, a nawet jego kradzieży przez osoby trzecie. W przypadku niektórych ubezpieczeń właściciel konia może liczyć na pokrycie takich kosztów koszt operacji, leków, opieki pooperacyjnej oraz wszelkiego rodzaju badań w związku z przeprowadzaną operacją. Wśród zabiegów, które przeprowadzane są w przypadku tych zwierząt, można wymienić te dotyczące kolki.

Ubezpieczenie konia to przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa finansowego w przypadku takich zdarzeń jak zagrożenie dla zdrowia zwierzęcia, a także wyrządzonych przez nie szkód

Ubezpieczenie koni – jak wygląda kwestia kosztów?

Koszt ubezpieczenia jest zróżnicowany i zależy od różnych czynników. W przypadku wariantu podstawowego koszt będzie zauważalnie niższy niż w przypadku zdecydowanie się na rozszerzenie m.in. w postaci OC w życiu prywatnym. Jego cena jest często wyższa w przypadku takich zdarzeń jak utrata zdolności użytkowej. Może to być wariant premium. Istotnym czynnikiem wpływającym na ostateczny koszt takiego ubezpieczenia będzie wartość konia. Warto pamiętać, że kwota odszkodowania może być odpowiednio wyższa bądź niższa w zależności od wartości zwierzęcia. Inną istotną kwestią jest okres, na jaki zostało wykupione ubezpieczenie. Szacując kwotę ubezpieczenia konia, nie można pominąć również jego wieku. W przypadku młodszych zwierząt mogą obowiązywać korzystne taryfy. Roczny koszt w zależności od wartości konia, a także przewidzianych w nim zdarzeń może wynosić rocznie ok. 200-600 złotych. Członkowie niektórych stowarzyszeń związanych z hodowlą koni mogą również liczyć na nieznaczną obniżkę ceny.