Ubezpieczenia zegarków – czy warto w nie zainwestować?

Różne sposoby na ubezpieczenie zegarków

Ubezpieczenia zegarków w sklepie nie stanowi reguły, ponieważ wiele osób decyduje się na zakup zabytkowych bądź używanych zegarków, które nie są nim objęte. Do zawarcia tego rodzaju umowy najczęściej dochodzi w sklepie sprzedającym ten przedmiot, który zawarł umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym. Określonym towarzystwie Najprawdopodobniej najczęściej wybieraną formą ubezpieczenia jest skorzystanie z polisy mieszkaniowej. W tym rodzaju ubezpieczenia zegarek będzie stanowił mienie ruchome, podobnie sytuacja wygląda w przypadku biżuterii. W tej sytuacji wartość zegarka będzie określona w całości ubezpieczenia mieszkania. Rozwiązanie to ma jednak często zasadniczą wadę. Zegarek ten najczęściej jest ubezpieczony jedynie, gdy znajduje się on na terenie danego budynku mieszkalnego. Nie mniej jednak można znaleźć takie polisy mieszkaniowe, które uwzględniają również tego rodzaju sytuacje. Przedsiębiorstwa zajmujące się zegarkami prowadzone m.in. przez zegarmistrzów, mają możliwość ubezpieczenia tych przedmiotów, jako polisy firmowej. Kosztowne zegarki można ubezpieczyć, jako przedmiot wartościowy. W tym przypadku konieczne dokonanie jest uprzedniej wyceny.

Od jakich zdarzeń można ubezpieczyć zegarki?

Ubezpieczenia zegarków w sklepie nie stanowi reguły, ponieważ wiele osób decyduje się na zakup zabytkowych bądź używanych zegarków, które nie są nim objęte

Zdarzenia, od jakich można ubezpieczyć zegarek, są różne i są stricte związane z wybranym rodzajem ubezpieczenia. W przypadku wyboru polisy mieszkaniowej zegarek będzie ubezpieczony przede wszystkim od kradzieży w wyniku włamania. Może to być kradzież z włamanie, czyli incydent, po którym pozostały ślady zostawione przez złodziei, ale również kradzież zwykła, po której nie pozostawiono wyraźnych śladów. Inne zdarzenia, które dotyczą tego ubezpieczenia to zalanie przedmiotu lub wystąpienie pożaru. Warto pamiętać, że w przypadku tego ubezpieczenia do uszkodzenia zegarka nie może dojść z winy osoby ją użytkującej. Podczas gdy w przypadku polisy mieszkaniowej zegarek jest najczęściej ubezpieczony od kradzieży, do której doszło na terenie domu, to w przypadku wykupienia ubezpieczenia indywidualnego w firmie sprzedającej produkt ubezpieczenie obejmuje również kradzież, do której doszło poza domem. Warto zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i zasadami określonymi przez ubezpieczenia, ponieważ w niektórych sytuacjach trzeba będzie spełnić określone reguły. Z uzyskaniem określonych pieniędzy może być problem m.in. w przypadku niewłaściwego przechowywania przedmiotu lub gdy do uszkodzenia dojdzie w wyniku niedbalstwa jego posiadacza. Specjalnych dodatkowych warunków należy również przestrzegać w przypadku ubezpieczenia zegarka, jako przedmiotu wartościowego. W tym przypadku często wymagane jest m.in. przechowywanie go w sejfie. Z kolei w przypadku ubezpieczenia zegarka na zasadzie polisy firmowej przedmiot będzie ubezpieczony od kradzieży, pożarów, jak również innych zdarzeń losowych.

W przypadku droższego zegarka, pomimo że koszta ubezpieczenia mogą być zauważalnie wyższe, zaleca się skorzystanie z tej możliwości

Ubezpieczenia zegarków – koszt

Zdecydowanie warto ubezpieczyć zegarek w szczególności w sytuacji posiadania drogiego przedmiotu. Istotnym czynnikiem wpływającym na łączny koszt ubezpieczenia będzie rodzaj wybranej polisy. Nie mniej istotną kwestią jest łączna wartość zegarka. W przypadku droższego zegarka, pomimo że koszta ubezpieczenia mogą być zauważalnie wyższe, zaleca się skorzystanie z tej możliwości. Warto pamiętać, że polisa mieszkaniowa będzie znacznie wyższa niż wykup osobnego ubezpieczenia, co nie zawsze wiąże się z mniejszą opłacalnością pierwszej możliwości. Pierwszy rodzaju ubezpieczenia obok samego zegarka obejmuje szereg innych przedmiotów, a także mury i elementy. W tym przypadku zegarek stanowi jeden z wielu przedmiotów, które podlegają ubezpieczeniu.