Ubezpieczenie koni- co warto wiedzieć?

Coraz częściej spotyka się konie hodowane nie tylko w celach gospodarczych, ale także rekreacyjnych. Gospodarstwa rolne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej otwierają się na świadczenie usług agroturystycznych. Dobrze wiedzieć, że konie można ubezpieczyć przy zawarciu polisy mieszkaniowej. Rolnik dodatkowo może ubezpieczyć swoje zwierzęta polisą dla niego przygotowaną z ubezpieczalni biorących pod uwagę szczególne potrzeby hodowców zwierząt.

Ubezpieczenie konia – różnice między polisą rolniczą, a mieszkaniową

Jak wyżej wspomniano konia można chronić polisą rolniczą, oraz mieszkaniową. Warto wiedzieć, że są to dwa zdecydowanie różne produkty ubezpieczeniowe. Różnice polegają na innych definicjach konia, oraz zakresu jego ochrony. Przykładowo w polisie mieszkaniowej popularnego towarzystwa ubezpieczeniowego koń jest zdefiniowany jako zwierzę, a w przypadku polisy dla rolników, koń zaliczony jest do mienia ruchomego. Jest w tym wypadku traktowany na równi ze zbożami, nawozami, czy budowlanymi materiałami.

Kiedy dobrze jest mieć ubezpieczenie konia?

Korzystając z polisy mieszkaniowej ubezpieczenie koni pokryje koszty związane z takimi sytuacjami jak:

 • uszkodzenie auta przez konia
 • spowodowanie uszczerbku na zdrowiu przypadkowej osoby przez konia.

Coraz częściej spotyka się konie hodowane nie tylko w celach gospodarczych, ale także rekreacyjnych

W przypadku polisy rolniczej ubezpieczenie pokryje szkody związane z:

 • porodem konia
 • ciążą
 • kastracją
 • operacją
 • chorobą
 • uśpieniem
 • śmiercią w wypadku.

Kiedy ubezpieczenie nie zadziała?

Nie można skorzystać z polisy, jeśli szkody zostały wyrządzone:

 • przez konia nieszczepionego
 • przez konia agresywnego
 • w wyniku zaniedbań właściciela
 • w wyniku uprawiania sportu wyczynowego.

Ubezpieczenie dla koni z polisy mieszkaniowej dostępne są w towarzystwach ubezpieczeniowych niewyspecjalizowanych pod kątem hodowli zwierząt

Gdzie kupić ubezpieczenie dla konia?

Ubezpieczenie dla koni z polisy mieszkaniowej dostępne są w towarzystwach ubezpieczeniowych niewyspecjalizowanych pod kątem hodowli zwierząt. Do wyboru najlepszej oferty można skorzystać z porównywarki internetowej. W przypadku potrzeby ubezpieczenia koni, jako mienia ruchomego – polisa dla rolników – warto skorzystać z towarzystw ubezpieczeniowych specjalizujących się tą branżą. Właściciele koni biorących udział w wyścigach mogą skorzystać z dedykowanych dla nich polis. Jeśli gospodarstwo liczy więcej niż 1 hektar, potrzebna będzie polisa rolnicza w ramach, której można ubezpieczyć konia.

Podsumowanie

Dobrze wiedzieć, że konie można ubezpieczyć przy zawarciu polisy mieszkaniowej. Rolnik dodatkowo może ubezpieczyć swoje zwierzęta polisą dla niego przygotowaną z ubezpieczalni biorących pod uwagę szczególne potrzeby hodowców zwierząt. Różnice polegają na innych definicjach konia, oraz zakresu jego ochrony. Przykładowo w polisie mieszkaniowej popularnego towarzystwa ubezpieczeniowego koń jest zdefiniowany jako zwierzę, a w przypadku polisy dla rolników, koń zaliczony jest do mienia ruchomego. Jest w tym wypadku traktowany na równi ze zbożami, nawozami, czy budowlanymi materiałami. Korzystając z polisy mieszkaniowej, aby ubezpieczyć konia należy mieć na uwadze, że chroni ona jedynie w paru przypadkach. Głównie kiedy koń zniszczy mienie innej osoby, oraz gdy koń spowoduje uszczerbek na zdrowiu, lub życiu innej osoby. Polisa rolnicza przeznaczona jest dla rolników na potrzeby ubezpieczania koni hodowlanych i obejmuje ona znacznie więcej możliwości potencjalnych szkód. Do najbardziej popularnych zaliczyć można chorobę, śmierć, poród, ciążę, kastrację, oraz uśpienie. Należy mieć na uwadze, że w momencie dopuszczenia się zaniedbań ze strony właściciela, odszkodowanie może nie zostać wypłacone. Ubezpieczenie dla konia można kupić w ogólnodostępnych towarzystwach ubezpieczeniowych.