Ubezpieczenie na życie i zdrowie dla konia 

Ubezpieczenie koni ze strony www.polishprestige.pl dedykowane jest dla zwierząt młodych i dorosłych. Ubezpieczalnie oferują różne warianty. Dokonując wyboru należy kierować się wszelkimi możliwymi rodzajami ryzyka oraz birać pod uwagę różnego rodzaju zagrożenia. Każde zwierzę może zachorować, gdzie operacja okaże się jedynym ratunkiem. Będąc właścicielem konia, trzeba się z tym liczyć i być przygotowanym na każdą ewentualność. Ubezpieczenie kierowane jest dla posiadaczy i hodowców koni, dla instruktorów jazdy konnej oraz dla stadnin i klubów jeździeckich.

Warianty polis ubezpieczeniowych

Ubezpieczenie koni ze strony www.polishprestige.pl dedykowane jest dla zwierząt młodych i dorosłych

Ubezpieczenie koni obejmuje właściwie wszystkie sytuacje. Czyli ochronę życia, zdrowia a nawet kradzież czy niezdatność użytkową. W zależności od ubezpieczalni opcje można łączyć lub nie. Można tutaj wymienić:

 • trwałą utratę zdolności użytkowej w wyniku choroby, ciąży i porodu, wypadku oraz kastracji lub kastracji,
 • trwałą utratę zdolności rozpłodowej w wyniku choroby, ciąży i porodu, wypadku oraz kastracji lub operacji,
 • udział w kosztach operacji kolki,
 • udział w kosztach operacji z wyłączeniem kolki,
 • kradzież lub rabunek konia,
 • śmierć lub ubój z konieczności w wyniku choroby, wypadku, operacji, kastracji oraz ciąży i porodu.

Jak ubezpieczyć konia?

Posiadając konia należy liczyć się z kosztami jego utrzymania, do których wlicza się profilaktyka, pielęgnacja oraz trening

Posiadając konia należy liczyć się z kosztami jego utrzymania, do których wlicza się profilaktyka, pielęgnacja oraz trening. Doliczyć trzeba jeszcze koszty leczenia. Z reguły chcąc zawrzeć umowę z ubezpieczalnią, przygotowuje ona indywidualną ofertę lub oferuje już gotowe warianty. Jakie dokumenty są potrzebne? W pierwszej kolejności trzeba wypełnić wniosek o ubezpieczenie. Czasem potrzebna jest umowa zakupu konia. Wymagana jest deklaracja właściciela konia lub trenera i świadectwo zdrowia konia od lekarza weterynarii. Jest to niezbędne dla prawidłowego ocenienia ryzyka, czyli udokumentowanie tego co się zdarzyło a co jeszcze może się zdarzyć. Oczywiście zdarzenia mające miejsce wcześniej nie podlegają ubezpieczeniu. Wniosek można złożyć osobiście lub przez internet. Druga opcja jest dostępna w każdej ubezpieczalni.

Korzyści wynikające z posiadania ubezpieczenia dla zwierzęcia:

 • konia można ubezpieczyć już od pierwszych dni życia,
 • właściciel konia sam wybiera klinikę weterynaryjną,
 • wszystkie koszty związane z opieką po operacji w klinice weterynaryjnej są uwzględnione w ubezpieczeniu,
 • możliwość przedłużenia umowy bez zwiększonych kosztów składkowych,
 • dogodne warianty ubezpieczenia bez względu na wiek konia,
 • na jednej polisie można ubezpieczyć konia na życie, zdrowie, operacje oraz OC posiadacza konia.

W jaki sposób zgłosić szkodę i uzyskać zwrot kosztów z polisy?


Każdy właściciel konia pragnie, aby jego zwierzę żyło długo w zdrowiu. Niestety w życiu zdarzają się różne sytuacje i często nie ma się na nie wpływu. Ubezpieczenie koni jest w zasadzie niezbędne. W przypadku kontuzji lub choroby w pierwszej kolejności należy wezwać lekarza weterynarii w celu udzielenia pomocy. W razie śmierci weterynarz musi stwierdzić zgon i wystawić akt zgonu. Zwrot kosztów leczenia można uzyskać na podstawie opłaconych faktur. Zwrot, jaki można uzyskać w większości ubezpieczalni to około 10.000 zł. Oczywiście koszty leczenia mogą być znacznie większe, ale żaden ubezpieczyciel nie zagwarantuje stu procentowego zwrotu w ramach składki. Zgłaszając szkodę trzeba przedstawić ubezpieczycielowi niezbędne dokumenty. Między innymi kartę leczenia lub akt zgonu. Można to zrobić osobiście lub przez internet. Wykwalifikowany pracownik udzieli wszystkich niezbędnych informacji i odpowie na każde zadane pytanie.