Czy można zmniejszyć ryzyko strat finansowych poprzez ubezpieczenie dzieł sztuki?

Przedmioty o wysokich walorach artystycznych znajdują się w muzeach, galeriach sztuki a także w prywatnych kolekcjach miłośników sztuki. Wytwory wybitnych artystów podlegają szczególnej ochronie ze względu na ich unikatowość i ponadczasowy charakter. Dzieła sztuki mają również wymierną wartość materialną. Dlatego ich właściciele starają się zabezpieczyć przed stratami finansowymi, które mogą powstać na skutek utraty lub zniszczenia cennego przedmiotu.

Co można uznać za dzieło sztuki?

Co do zasady, dziełami sztuki nazwa się wytwory artystycznej działalności uznanych autorów. W tym obszarze mieszczą się zarówno prace wybitnych klasyków różnych epok, jak też twórców współczesnych. Każde dzieło jest niepowtarzalne, unikatowe. Mogą to być:

  • obrazy, grafiki, fotografie artystyczne,
  • rzeźby,
  • gobeliny,
  • wyroby złotnicze, jubilerskie,
  • szkło artystyczne,
  • metaloplastyka.

Ich wartość definiuje się na podstawie czasu powstania, stylu wykonania, wartości artystycznej albo kolekcjonerskiej.

Dlaczego warto ubezpieczyć dzieła sztuki?

W posiadaniu prywatnych właścicieli mogą być pojedyncze przedmioty, kilka reprezentatywnych egzemplarzy lub całe kolekcje. Ich wyceną zajmują się rzeczoznawcy, którzy potwierdzają autentyczność i aktualną wartość na rynku obrotu dziełami sztuki. Na ogół są to bardzo cenne rzeczy. Przechowywane w warunkach domowych mogą ulec zniszczeniu w wyniku pożaru lub powodzi. Bywa też, że padają łupem złodziei. Dlatego ubezpieczenie dzieł sztuki jest sprawą priorytetową dla każdego właściciela. W razie zniszczenia lub kradzież firma asekuracyjna pokryje stratę do wysokości określonej w polisie.

Ograniczenie ryzyka

Nikt nie jest w stanie przewidzieć wszystkich przypadków losowych, które mogą się wydarzyć. Zalanie mieszkania przez sąsiadów z góry zniszczy obrazy i tkaniny. Nawet jeśli rzeźby lub szkła nie ucierpią przez ogień, mogą być stłuczone podczas akcji ratowniczej. Największym zagrożeniem są włamania, które narażają posiadaczy cennych przedmiotów na niepowetowane straty. Uchronić od tego może ubezpieczenie dzieł sztuki, które zrekompensuje powstałe szkody.

Niezależnie od tego warto zabezpieczyć miejsca, w których dzieła sztuki się znajdują. Potrzebne są solidne zamki oraz drzwi wejściowe antywłamaniowe. Przydają się też szafy ognioodporne, czy sejfy na precjoza. Najlepiej jeśli w mieszkaniu zainstalowany jest monitoring i system alarmowy sygnalizujący próby włamania lub pojawienie się ognia. W przypadku rażących zaniedbań w tym zakresie ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności finansowej.