Ubezpieczenie dzieł sztuki – czy warto?

Posiadając własne dobra materialne każda osoba chce zachować je jak najdłużej bez żadnych uszkodzeń – chodzi nie tylko o samochód czy mieszkanie, lecz również dzieła sztuki, które także można ubezpieczyć. Jak działa takie ubezpieczenie dzieł sztuki i jakie warunki trzeba spełniać?

CZYM SĄ DZIEŁA SZTUKI DLA AGENCJI UBEZPIECZENIOWYCH?

Przede wszystkim warto wspomnieć, że każdy ubezpieczyciel określa dzieło sztuki na nieco innych zasadach. Można natomiast śmiało stwierdzić, że są to przedmioty o wysokiej wartości – nie tylko materialnej, lecz również historycznej czy kolekcjonerskiej. Dzieło sztuki stanowią przedmioty oryginalne, natomiast istnieją przypadki wyjątkowe, które dopuszczają do ubezpieczenia także reprodukcje. Przedmiotami uznawanymi za dzieła sztuki są m.in:

  • obrazy
  • rzeźby
  • malowidła
  • posągi
  • fotografie.

Warto pamiętać też o tym, że do ubezpieczenia nie zostaną zaliczone przedmioty pochodzące z wątpliwego źródła oraz takie, które stanowią „problem” w ocenie dla ubezpieczycieli, np. tzw. dzieła bioart, w której używane są rozmaite formy życia – powodem jest niska trwałość tego typu dzieła.

JAK NALEŻY DBAĆ O UBEZPIECZONE DZIEŁA SZTUKI?

Właściciel posiadający ubezpieczone już dzieła sztuki powinien je odpowiednio zabezpieczyć. Chodzi tutaj m.in o warunki przechowywania tego rodzaju przedmiotów – przykładowo malowideł czy obrazów nie należy przechowywać w pomieszczeniu wilgotnym lub narażonym na duże nasłonecznienie. Kolejną istotną sprawą jest zabezpieczenie przed kradzieżą – niektóre agencje ubezpieczeniowe mogą wymagać posiadania takich zabezpieczeń jak drzwi antywłamaniowe lub rolety. Warto mieć na uwadze, że poszczególne błędy (np. zostawienie otwartych drzwi od mieszkania) mogą być powodem do odmowy wypłaty odszkodowania.

Pamiętając o odpowiednich zasadach, nie trzeba martwić się codziennie o bezpieczeństwo swoich przedmiotów.

ILE KOSZTUJE TAKIE UBEZPIECZENIE?

Tutaj nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie – wszystko bowiem zależy od wartości i rodzaju danego przedmiotu. Przed wyborem oferty ubezpieczeniowej warto sprawdzić wszystkie strony, które mogą oferować zupełnie odmienne warunki ubezpieczenia dzieł sztuki. Natomiast jeśli przedmiotem ubezpieczenia jest przykładowo obraz, który w przyszłości zyska na wartości, można poprosić agencję o ponowne wyliczenie składki ubezpieczenia.